TIETOJENKÄSITTELYN KUVAUS

Viimeksi päivitetty 8.12.2019

 

Valmistaja Erika Carmel Ltd. ja maahantuontiyhtiö Terveystekniikka Valko Oy (“yhtiö” tai “me”) kunnioittaa asiakkaiden (”sinä” tai ”asiakas”) yksityisyysoikeuksia. Tämä Tietojenkäsittelyn Kuvaus (”kuvaus”) on yhteenveto yksilön oikeuksista EU:n mukaisen yleisen tietojenkäsittely määräyksen (”GDPR”) mukaisesti, jota yhtiö noudattaa. Jos asut Euroopan Unionin alueella ja haluat harjoittaa oikeuttasi tietää, korjata, poistaa, rajoittaa, vastustaa tai siirtää keräämiämme ja käsittelemiämme asiakastietoja, voit täyttää linkin lomakkeen ja lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen info@terveystekniikka.fi.

 

Oikeutesi tietää tietoturvakäytännöstämme

Sinulla on täysi oikeus tietää miksi ja kuinka me käsittelemme asiakastietojamme. Tähän oikeuteen kuuluu mm. lainmukainen syy ja peruste säilyttää henkilötietoja ja muita asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavia tietoja, sekä niiden asianmukainen käsittely. Tutustu tietoturvakäytäntöömme.

 

Asiakastietojesi pyytäminen

Sinulla on täysi oikeus pyytää selvitystä itseesi liittyvistä tiedoista ja niiden käsittelystä. Voit pyytää kopiota tiedoista ja niiden säilytys- ja käsittelyperusteita. Pyynnön saatuamme arvioimme pyynnön aiheellisuuden ja oikeellisuuden. Kun pyyntö on vahvistettu, toimitamme lain määräämässä ajassa kopion asiakasrekisteritiedoistamme, sekä miten niitä on säilytetty ja käsitelty. 

 

Korjausvelvollisuus

Jos säilyttämissämme asiakastiedoissa on virheellisyyksiä, voit pyytää meitä päivittämään tietomme. Jos olemme toimittaneet virheellistä tietoa kolmannelle osapuolelle, on velvollisuutemme korjata tieto myös heidän suuntaansa.

 

Asiakastietojen poisto (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus perustellusti pyytää meitä poistamaan rekisteristämme henkilökohtaisia tietoa. Yhtiöllä on velvollisuus noudattaa vaatimustasi ”tulla unohdetuksi” ja poistaa pyytämäsi henkilökohtaiset tiedot jos: (i) kerättyä tietoa ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, sen käsittelyyn ei ole lainmukaista tarvetta; (ii) haluat perua tiedon käsittelyn perusteena olevan hyväksyntäsi; (iii) olet kieltänyt tietojesi käsittelyn, eikä yhtiöllä ole asiakassuhteen ylläpidoksi erityistä tarvetta käsitellä tietojasi; (iv) yhtiö on käsitellyt tietojasi lainvastaisesti, tai henkilötietojesi poistaminen on välttämätöntä lain noudattamiseksi.

 

Tämän lisäksi, siinä tapauksessa, että yhtiö olisi siirtänyt asiakastietoja kolmannelle osapuolelle, on sinulla oikeus perustellusti vaatia, että myös nämä kolmannet osapuolet poistavat kyseiset tiedot. Huomioi kuitenkin, että yhtiön ei ole automaattisesti hyväksyttävä tietojen poistoa jos (lainmukaisesti): (i) tiedot ovat lain mukaan välttämättömiä yhtiölle; (ii) asiakasrekisteri on lain mukaan kerättävä ja ylläpidettävä; (iii) tai se on välttämätön tieteellisen tutkimuksen kannalta.

 

 

Vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa lainmukaisesti perusteltuna keräämiemme henkilökohtaisten tietojen käsittelyä. Lainsäädännöstä riippuen meillä on oikeus jatkaa tietojenkäsittelyä, jos (i) yhtiölle lain säätämät tarpeet käsittelylle ylittävät vastustuksen lainmukaisuuden tai (ii) kerättyjen asiakastietojen säilyttäminen ja käsittely on välttämätöntä yhtiön lainmukaisten oikeuksien säilyttämiseksi ja puolustamiseksi.

 

Rajoittaminen

Sinulla on oikeus rajoittaa keräämiemme ja käsittelemiemme tietojen käsittelytarkoituksia, jos (i) tieto ei ole oikeellista; (ii) vaadit rajoitusta poistamisen sijaan lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi, (iii) yhtiö ei enää tarvitse kerättyjä tietoja niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta niitä yhä tarvitaan yhtiön lainmukaisten oikeuksien ja puolustuksen säilyttämiseksi; (iv) tai poistamispyynnön perustelujen riittämättömyyden yhteydessä.

 

Tietojen siirto

Voit pyytää yhtiötä siirtämään käsittelemämme henkilökohtaiset tietosi kolmannelle osapuolelle, mutta ainoastaan, jos (i) ole itse toimittanut meille siirrettävät tiedot; (ii) se on automaattisesti kerättyä ja käsiteltyä tietoa; (iii) pyyntösi on lain mukaisesti perusteltu tai sopimuksen mukainen.

 

 

TIETOJENKÄSITTELYN KUVAUS

Viimeksi päivitetty 8.12.2019

 

Valmistaja Erika Carmel Ltd. ja maahantuontiyhtiö Terveystekniikka Valko Oy (“yhtiö” tai “me”) kunnioittaa asiakkaiden (”sinä” tai ”asiakas”) yksityisyysoikeuksia. Tämä Tietojenkäsittelyn Kuvaus (”kuvaus”) on yhteenveto yksilön oikeuksista EU:n mukaisen yleisen tietojenkäsittely määräyksen (”GDPR”) mukaisesti, jota yhtiö noudattaa. Jos asut Euroopan Unionin alueella ja haluat harjoittaa oikeuttasi tietää, korjata, poistaa, rajoittaa, vastustaa tai siirtää keräämiämme ja käsittelemiämme asiakastietoja, voit täyttää linkin lomakkeen ja lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen info@terveystekniikka.fi.

 

Oikeutesi tietää tietoturvakäytännöstämme

Sinulla on täysi oikeus tietää miksi ja kuinka me käsittelemme asiakastietojamme. Tähän oikeuteen kuuluu mm. lainmukainen syy ja peruste säilyttää henkilötietoja ja muita asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavia tietoja, sekä niiden asianmukainen käsittely. Tutustu tietoturvakäytäntöömme.

 

Asiakastietojesi pyytäminen

Sinulla on täysi oikeus pyytää selvitystä itseesi liittyvistä tiedoista ja niiden käsittelystä. Voit pyytää kopiota tiedoista ja niiden säilytys- ja käsittelyperusteita. Pyynnön saatuamme arvioimme pyynnön aiheellisuuden ja oikeellisuuden. Kun pyyntö on vahvistettu, toimitamme lain määräämässä ajassa kopion asiakasrekisteritiedoistamme, sekä miten niitä on säilytetty ja käsitelty. 

 

Korjausvelvollisuus

Jos säilyttämissämme asiakastiedoissa on virheellisyyksiä, voit pyytää meitä päivittämään tietomme. Jos olemme toimittaneet virheellistä tietoa kolmannelle osapuolelle, on velvollisuutemme korjata tieto myös heidän suuntaansa.

 

Asiakastietojen poisto (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus perustellusti pyytää meitä poistamaan rekisteristämme henkilökohtaisia tietoa. Yhtiöllä on velvollisuus noudattaa vaatimustasi ”tulla unohdetuksi” ja poistaa pyytämäsi henkilökohtaiset tiedot jos: (i) kerättyä tietoa ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, sen käsittelyyn ei ole lainmukaista tarvetta; (ii) haluat perua tiedon käsittelyn perusteena olevan hyväksyntäsi; (iii) olet kieltänyt tietojesi käsittelyn, eikä yhtiöllä ole asiakassuhteen ylläpidoksi erityistä tarvetta käsitellä tietojasi; (iv) yhtiö on käsitellyt tietojasi lainvastaisesti, tai henkilötietojesi poistaminen on välttämätöntä lain noudattamiseksi.

 

Tämän lisäksi, siinä tapauksessa, että yhtiö olisi siirtänyt asiakastietoja kolmannelle osapuolelle, on sinulla oikeus perustellusti vaatia, että myös nämä kolmannet osapuolet poistavat kyseiset tiedot. Huomioi kuitenkin, että yhtiön ei ole automaattisesti hyväksyttävä tietojen poistoa jos (lainmukaisesti): (i) tiedot ovat lain mukaan välttämättömiä yhtiölle; (ii) asiakasrekisteri on lain mukaan kerättävä ja ylläpidettävä; (iii) tai se on välttämätön tieteellisen tutkimuksen kannalta.

 

 

Vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa lainmukaisesti perusteltuna keräämiemme henkilökohtaisten tietojen käsittelyä. Lainsäädännöstä riippuen meillä on oikeus jatkaa tietojenkäsittelyä, jos (i) yhtiölle lain säätämät tarpeet käsittelylle ylittävät vastustuksen lainmukaisuuden tai (ii) kerättyjen asiakastietojen säilyttäminen ja käsittely on välttämätöntä yhtiön lainmukaisten oikeuksien säilyttämiseksi ja puolustamiseksi.

 

Rajoittaminen

Sinulla on oikeus rajoittaa keräämiemme ja käsittelemiemme tietojen käsittelytarkoituksia, jos (i) tieto ei ole oikeellista; (ii) vaadit rajoitusta poistamisen sijaan lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi, (iii) yhtiö ei enää tarvitse kerättyjä tietoja niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta niitä yhä tarvitaan yhtiön lainmukaisten oikeuksien ja puolustuksen säilyttämiseksi; (iv) tai poistamispyynnön perustelujen riittämättömyyden yhteydessä.

 

Tietojen siirto

Voit pyytää yhtiötä siirtämään käsittelemämme henkilökohtaiset tietosi kolmannelle osapuolelle, mutta ainoastaan, jos (i) ole itse toimittanut meille siirrettävät tiedot; (ii) se on automaattisesti kerättyä ja käsiteltyä tietoa; (iii) pyyntösi on lain mukaisesti perusteltu tai sopimuksen mukainen.